Novinky

A D E F G K L O P S V W

 

A
ASN Advanced Shipping Notice (odpovídá LuT)
ABRUF odvolávka
D
DCM Delivery Control Monitor (řízení dodávek)
DESADV elektronický dodací list
DFÜ dálkový přenos dat (= německý výraz pro EDI)
DIN německá průmyslová norma
E
EDI Electronic Data Interchange, elektronická výměna dat
EDIFACT Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, el. výměna dat pro správu, obchod a přepravu
EN evropská norma
F
FAB jemná odvolávka (= fein Abruf)
G
GS1-128 nový název pro EAN/UCC 128
GTIN Global Trade Item Number někdy uváděno též jako Global Trade Identification Number Information
K
KANBAN Řízení odvolávek prostřednictvím řízení spotřeb z produkčního systému Toyota
KLT nosič malých nákladů
L
LAB odvolávka
O
ODETTE Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe, organizace pro výměnu dat dálkovým přenosem v Evropě
P
PPS systém plánování výroby
R
RECADV elektronická příjemka
S
SSCC Serial Shipping Container Code - 18místné bezobsažné číslo, které jednoznačně identifikuje logistickou jednotku minimálně během kalendářního roku
V
VDA svaz automobilového průmyslu
VDE svaz elektrotechniky
VMI Vendor Managed Inventory
W
WebEDI EDI přes internet, obsahy zobrazí anebo zadá internetový prohlížeč
WMS Warehouse Management System – systém pro inteligentní řízení skladu