Novinky

Efektivní nástroj řízení logistických procesů

SiStore byl vytvořen týmem odborníků z oblasti software a logistiky. Úkolem bylo významné snížení celkových nákladů na logistiku a výrobu, resp. podstatné zvýšení produktivity. Klíčovým momentem bylo i získání synergických efektů z integrace s okolím.

SiStore on-line mobilní řešení pro výrobu, sklady i logistiká centra

  • SiStore poskytuje mobilní řešení pro sklady, výrobu, dodavatele a odbyt (expedici). V rámci řízeného skladování a navigace umožňuje SiStore volit různé strategie skladování (obrátkovost, FIFO, FEFO - podle expirace apod.) a případně je i kombinovat.
  • SiStore poskytuje nástroje pro Řízené skladování – Warehouse Management System (WMS), resp. sledování pohybu materiálu (zboží) s podporou čárových kódů (RFID), odbyt a trasport, SCM Supply Chain Management – integraci dodavatelů, Early Warning System – systém eskalačních procedur, T.E.H. – off-line výměnu dat s ERP systémy, SAP RFC connector – on-line výměnu dat s SAP (ERP systémy), SiStore Exchange – univerzální elektronická výměnu dat.
  • Warehouse Management System (WMS), zajišťuje on-line automatizovaný sběr dat pomocí mobilních terminálů o pohybu materiálů ve skladech, výrobě či dopravě.
  • SiStore - řízené sklady s využitím identifikačních technologií čárových kódů či RFID a současnou podporou EDI či webEDI zvyšuje produktivitu ve skladech a zároveň poskytuje přehledná data pro logistiku, výrobu či plánování.
  • Řízení logistiky lze rošířit např. o zvukovou či hlasovou navigaci, systém šaržování, eKANBAN, eskalační mechanismy či integraci dodavatelů (SCM).
  • SiStore má připravená řešení pro výrobu a logistiku v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, pro logistická centra.