Novinky

SiStore byl vytvořen týmem odborníků z oblasti software a logistiky. Úkolem bylo významné snížení celkových nákladů na logistiku a výrobu, resp. podstatné zvýšení produktivity. Klíčovým momentem bylo i získání synergických efektů z integrace s okolím.

 

Schéma SiStore

Snížení pracnosti evidencí a minimalizace chyb

SiStore dosahuje díky:

  • možnosti stanovení přesných procesních pravidel,
  • pořízení informací on-line a na místě,
  • podpoře technologií čárových kódů a RFID,
  • elektronické výměně dat,
  • integraci na okolní prostředí – ERP systémy či pomocné evidence systému měkkých a tvrdých chyb.

Zvýšení rychlosti práce

Navigace zjednodušuje orientaci ve stále se složitějším prostředí skladu. Grafické rozhraní terminálů zrychluje orientaci v aplikaci. SiStore má za tímto účelem k dispozici dokonce i zvukovou navigaci.

Nezvyšovat kvalifikační požadavky na zaměstnance

SiStore dosahuje díky velmi jednoduchému intuitivnímu ovládání na straně skladníků, vedoucích skladů, plánovačů atd.

Rychlost odezvy a spolehlivost

Architektura a provedení SiStore umožňuje zajištění velmi rychlé reakce systému především pak na terminálech, které jsou v provozu. SiStore díky propracované komunikaci dokáže fungovat i v prostředí s technologickým rušením.

Flexibilita ve standardech a procesech, synergie s okolím

Vnímáme, že v současné době zvítězí Ti, kteří dokáží flexibilně přizpůsobit „pravidla hry“. To díky customizačnímu prostředí je možné zrealizovat s nízkými náklady a rychle. Díky pokročilému integračnímu prostředí pomocí svých interface je možné přejímat i standardy a pravidla z okolních systémů a tím přinášet další synergie. Příkladem je on-line interface SAP.

Snížení reakčních časů (automatické hlídání stanovených standardů)

Jedním z důležitých aspektů úspěšného řízení je včas řešit slabá místa a chyby. Pomocí modulu včasného varování SiStore Early Warning System, odpovědní pracovníci mohou ihned reagovat na nejrůznější nestandardní situace.