Novinky

V průběhu implementace je vždy nutné velmi citlivě zvážit současný stav, požadavky, personální obsazení a provozní možnosti zákazníka, tak aby výsledný stav byl krokem skutečně kupředu.

Implementační analýza / cílový koncept

Tato analýza definuje především:

 • procesy
 • nároky provozu
 • potřeby / cíle
 • řešení jakým způsobem budou naplněny cíle s ohledem na předchozí body

Implementace systému

 • customizace
 • programátorské úpravy
 • instalace systému

Integrační testy

 • testování v podmínkách zákazníka
 • případné úpravy

Školení uživatelů a zpracování dokumentace

 • školení klíčových uživatelů
 • školení běžných běžných uživatelů
 • zpracování uživatelské dokumentace
 • zpracování administrátorské dokumentace

Pilotní provoz

 • zvýšená kontrola funkcí a podpora uživatelů
 • vyhodnocení a odladění

Produktivní start a přechod do standardní podpory provozu