Novinky

T.E.H. – Terminal Events Handler

Technologie umožňující nastavit doplňkové akce na událost vyvolanou provedením operace terminálem. Lze tak velmi rychle a efektivně propojit systém SiStore s dalším systémem – např. podnikovým ERP. Spojení je téměř on-line, data mohou být do ERP systému zapsána během několika sekund od provedení operace. Velkou výhodou T.E.H. je jsou jeho široké možnosti konfigurace, lze nastavit i několik akcí na jednu událost, nastavit podmínky (např. rozlišovat akce dle čísla dokladu, lokality, materiálové skupiny apod.). Rovněž je možno pomocí T.E.H. zapisovat libovolná data do externích databází (např. Oracle). T.E.H. lze velmi výhodně použít ve spojení se službou SiStore Exchange pro přenos dat k partnerům navázaný na danou akci (např. odeslání elektronického dodacího listu zákazníkovi automaticky při ukončení nakládky a odjezdu auta). T.E.H. lze snadno konfigurovat pomocí přehledného xml souboru, editovatelného v běžném textovém editoru.