Novinky

SiStore Exchange

SiStore Exchange je univerzálně použitelný systém pro výměnu dat mezi různými systémy a platformami. Na rozdíl od často využívaných FTP serverů zajišťuje komplexní proces výměny, tj. převzetí případně vygenerování dat (databáze, soubor, mail, webová služba nebo stránka apod.), odeslání na Exchange server, doručení (stažení) cílové stanici a kontrola konsistence, aplikaci dat – data mohou být na cílové straně aplikována v odlišném formátu – např. vstupní soubor u zákazníka je přenesen a aplikován přímo do databáze, podporovány jsou i standardní typy souborů (xml, txt, csv, pdf), data ze serveru mohou být přenesena a aplikována jako tabulka (pohled) na webové stránce apod. SiStore Exchange využívá zálohovaný SiStore Exchange Server, díky tomu je výměna dat nezávislá na momentální dostupnosti protistrany. Data jsou přenášena ve formě komprimovaných a volitelně šifrovaných paketů, systém SiStore Exchange zajišťuje kontrolu konzistence včetně uchování měsíční historie a automatické synchronizace při výpadku jakékoli strany.

Mezi hlavní rysy SiStore Exchange patří zejména:

  • Vysoká bezpečnost z pohledu uživatele – nevyžaduje VPN, směr Internet je otevírán vždy pouze Exchange službou, která odesílá/stahuje balíčky dat, žádné příchozí připojení není vyžadováno (služba neotevírá žádné porty do systému)!
  • Bez nároků na administraci – služba běží automaticky jako bezobslužná bez uživatelského rozhraní, příjem/odesílání dat chráněno watchdogem.
  • Minimální nároky na systém, možnost instalace na virtuální systémy.
  • Monitoring – pomocí pravidelných Life Message možnost zjištění výpadku na dohledovém centru 24x7.
  • Dávková výměna dat nezávislá na okamžité dostupnosti adresáta (podobně jako e-mail).
  • Komprimace a možnost šifrování dat (přenášejí se datové balíčky v řádu stovek kB v nastavitelném intervalu).
  • Předdefinované režimy přenosu (DB2DB, DB2File, DB2Mail, DB2WWW, DB2API, X2SAP) a možnost tvorby vlastních.

Schéma SiStore Exchange

SiStore Exchange má navíc integrovánu přímou podporu pro SiStore SAP RFC Connector – lze tak přenášet data, která jsou na cílové straně interpretována jako SAP transakce. Ve spolupráci s T.E.H. lze snadno konfigurovat terminálové transakce, které budou provedeny ve vzdáleném SAP systému.