Novinky

SiStore base - vybrané procesy

Pořízení informací o obsahu / tisk etiket

systém rozlišuje 3 typy etiket:

  • dodavatelské – dodavatel může tisknout pomocí webEDI či stanovených pravidel a skladník pak jen na příjmu snímá čísla manipulačních jednotek. Veškeré informace o obsahu palet přicházejí elektronicky. (pozn. Pro elektronickou výměnu dat je možné využít univerzální nástroj )
  • výrobní etikety / kanban karty apod. – etikety se buď tisknou předem (pokud jsou info známé) nebo on-line pokud jsou info neznámé, či část info je předtištěna a část je pomocí mobilních terminálů pořízena na místě.
  • zákaznické etikety (např. standard ODETTE, resp. VDA 4902, VDA KLT, Witte Kanban apod.) – zpravidla vlastní tisk + vytvoření podkladů pro odeslání elektronických avíz (např. VDA 4913 apod.)

Sklady / skladové lokace

SiStore podporuje neomezený počet skladů /skladových lokací vč. výrobních skladů i konsignačních skladů.

Adresné příjmy

Proti objednávce, dodávce, z výroby proti nákladovému, resp. výnosovému objektu (výr. zakázky, sběrače nákladů, profitcentra).

Adresné výdeje

Do výroby k nákladovému (výnosovému) objektu, na expedici do dodávky (vč kontrol obsahu dodávky).

On-line kontroly

SiStore umožňuje velmi efektivní kontroly proti duplicitním příjmům či výdejům, je možné prostřednictvím přejímaných kusovníků provádět kontroly přípustnosti proti controllingovým či výrobním objektům. Je možné si volit i tvrdost kontroly, zda to mají být chyby, varování pro manipulanta apod. Dále systém obsahuje modul pro kontroly obsahu dodávek zákazníkům, kde manipulant dostává na terminál k dispozici informace o obsahu dodávky a pomocí bilanční obrazovky dorovnává (kontroluje) připravovanou dodávku. Opět i zde je možné definovat tvrdost kontroly.

Přeskladňování mezi sklady a lokacemi (závody)

Inventarizace v nejrůznějších kombinacích skladů či výrobků

Při inventarizaci dochází k blokaci jednotlivých skladů a jsou tak blokovány veškeré materiály na příslušném skladě či v případech, kde to není možné, tak lze provádět inventarizaci na jeden či jakýkoli nesouvislý výběr materiálů.

Inventarizace jednotlivých skladových pozic či manipulačních jednotek

Další možností, která minimalizuje dopad inventur na provoz je v případě adresného zaskladňování inventarizace jednotlivých buněk či zón ve skladu, či v případě složených balení inventarizace jednotlivých manipulačních jednotek bez blokace ostatních pohybů na daném materiálu.

Sledování zboží (materiálu) na cestě

V rámci přeskladnění mezi lokalitami, tak vůči dodávkám od dodavatelů či zákazníkům.

Automatické hlídání minimálních, maximálních skladových zásob

odeslání avíz o podkročení / překročení

V závislosti na definovaných min / max stavech je možné pomocí modulu Early Warning System odesílat e-maily, sms, požadavky na plánování výroby apod. o překročení či podkročení. Stejně tak je možné využít tyto funkce pro externě spolupracující firmy např. konsignační dodavatele, kooperanty apod.

Šaržování, zpětná dohledatelnost

manipulační jednotka či skupina manipulačních jednotek může být sdružena do výrobní šarže, která může mít specifické vlastnosti, omezení apod. Zároveň v rámci vrácených dodávek (= reklamace od zákazníků) je možné zpětně vyhodnocovat statistiku šarží a jejich zmetkovitost apod. Propracovaný systém šaržování uspěl v certifikačních auditech významných automotive výrobců jako např. BMW, Volkswagen atd.

FIFO režim

SiStore umožňuje kontrolu výdeje v režimu First in First out, případně i aktivní návrh, která manipulační jednotka je na skladě nejstarší a měla by být vydána jako první.

FEFO režim (expirace, lhůta spotřeby)

SiStore umožňuje výdeje podle data expirace, případně i aktivní návrh, která manipulační jednotka je na skladě nejstarší a měla by být vydána jako první.

Strukturované balící předpisy, alternativní balící předpisy

Tyto balící předpisy jsou pak využívány nejen pro evidenci obalového hospodářství (vč. saldokont), tak pro tisk výrobních předpisů pro balení. Dále pak umožňují rozlišovat skladovou zásobu odděleně v různých obalech např. pro různá místa vykládky.

Přebalování

Do jiných obalů - je možné jak ručně, tak s využitím např. alternativních balících předpisů. Je možné vytvářet větší celky či naopak rozpadat do menších.

Blokace materiálů s podezřením na vadu

Umožňuje blokovat např. z důvodu kvality vybranou část zásoby či palety, aniž by došlo k fyzickému přeskladnění na sklad kvality a zamezit tak jejímu dodání zákazníkovi. Pokud je však např. dočasně v podezření na vadu veškerá zásoba výrobku, může např. quality manager zablokovat kompletní výdej či jakékoli pohyby do vyřešení.

Uvolňování

používá se v případech kdy:

  • výroba rovnou vyváží do skladu, ale dokud neschválí kvalita, tak zboží nesmí být expedováno,
  • dodavatel dodá, ale dokud nezkontroluje kvalita, nesmí být použito k výrobě,
  • uvolňování lze provádět po paletách, šaržích, sériových číslech, dodávkách obdobích atd.

Základní reporting

Sledování aktuálních a historických stavů

Skladů s rozlišením až na minuty sekundy

Sledování obratů

s rozlišením až na minuty a sekundy + historie práce jednotlivých manipulantů. SAP modul MM (Material Management) standardně pracuje s rozlišením dne (datum účtování). SiStore umožňuje mnohem přesnější pohled.

Sledování a hodnocení práce pracovníků

(výpočet výkonových, prémiových mzdových příplatků jako vstup do mzdového systému) pracovníci se přihlašují do systému pod svým jménem a je možné tak mapovat jejich veškeré operace. Operace je možné i kategorizovat a oceňovat různé logistické výkony různými sazbami. Dále podle četnosti a kategorizace eventuelně podle počtu chyb je možné vypočítávat úkolovou složku mezd apod.