Novinky

SAP RFC Connector - on-line výměna dat se systémem SAP

Pro výměnu dat se systémem SAP je k dispozici integrované rozhraní SAP RFC Connector, které umožňuje obousměrné on-line propojení založené na volání SAP funkcí (RFC – Remote Function Call). Rozhraní je konfigurovatelné, lze určit, jaké funkce mají být volány a jaká data se předávají, k dispozici jsou parametry i struktury (tabulky). Komunikovat lze obousměrně, lze tedy např. načíst ze SAPu materiály, které jsou předmětem dodávky, navigovat obsluhu při pickingu, zkontrolovat kompletnost dodávky a odeslat do SAPu informace o vyskladnění. Unikátní vlastností SiStore RFC Connector je jeho možnost práce off-line. Při výpadku informačního systému nedojde k zastavení skladů, ale je možno nastavit automatický přechod do off-line režimu (administrátor systému o tom může být předem informován např. sms zprávou). V off-line režimu je vytvořena synchronizační dávka, která je po zprovoznění informačního systému zpracována. SiStore SAP RFC Connector může rovněž efektivně spolupracovat se službou SiStore Exchange a tím umožnit vykonávání lokálních SAP transakcí na základě událostí ve vzdálené lokalitě - např. u kooperanta, který SAP nepoužívá.