Novinky

Průběh KANBAN

Spouštěčem je odběr/spotřeba KANBANů (přepravek) z oblastí zásobování v blízkosti produkce (supermarketů). Tento řídící koncept se aplikuje převážně u dílů s relativně plynulou spotřebou.

eKANBAN

Elektronická odvolávka KANBAN se předá prostřednictvím WebEDI, stávajících rozhraní EDI či SiStore Exchange.

Interní eKANBAN

Zašle požadavek k zavezení materiálu k místu spotřeby skladníkům přímo na mobilní terminál či informační tabuli ve skladu.