Novinky

SiStore Early Warning System

Systém včasného varování Vám umožní v prvním kroku nastavení standardů a jejich hodnot. Následně Vám pak EWS monitoruje 24x7 dodržování těchto standardů a eskaluje jejich překročení pomocí e-mailu či sms na odpovědné pracovníky. Vlny eskalace, resp.workflow lze libovolně definovat. Tímto způsobem Vám EWS umožňuje reagovat na nejrůznější situace, jako např. podkročení skladové zásoby, překročení plánované spotřeby, nebo nekorektní uzavření dokladu, či nepřípustná šarže, nebo expirující materiály apod. Takto lze informovat nejen vlastní zaměstnance, ale i např. konsignační dodavatele.